آدم‌های شاد و موفق

Feed
آخرین خبر ها

 اگر

خانم مجرد هستید

کلیک کنید

اگر

خانم متاهل هستید

کلیک کنید

اگر

مادرناتنی هستید

کلیک کنید

اگر

می خواهید پولدار شوید

کلیک کنید

اگر

می خواهید شاد و موفق باشید

کلیک کنید

اگر

می خواهید خاطره هایم را بخوانید

کلیک کنید

اگر

تازه وارد هستید

کلیک کنید

چرا شما به مربی رشد فردی نیاز دارید؟

 

شما خانم‌های هوشمندی هستید ولی ممکن است در مورد مسائل مهمی مثل ازدواج، ارتباط موفق با همسر، پول و شغل هوشمندانه رفتار نکنید. با آموختن مهارت‌های زندگی و در کنار مربی رشد فردی، شما بسرعت و بسادگی به آرزوهای خود می‌رسید.


همانطور که قهرمانان المپیک برای قهرمان شدن نیاز دارند یک مربی در کنار خود داشته باشند تا نقاط قوت و ضعفشان را به آن‌ها بگویند و آن‌ها را وادار کنند تمرین نمایند، شما برای قهرمان شدن در زندگی به مربی رشد نیاز دارید، چون مسیر شما، ساده‌تر و نتایج، درخشان‌تر می‌شود.
بیشتر

خداحافظ خشم
بهترین سال زندگی شما
ازدواج مثل آب خوردن
زندگی مثل عسل!